Photoshop Textures For Designers

Textures สำหรับ นักกราฟิกส์ หรือนักออกแบบ ที่ต้องการ Textures ไปตกแต่งงาน เพื่อความสวยงามและ เป็นง่ายขึ้น  kapongdesign ก็เลยไปสรรหามาฝาก เพื่อนๆ โหลดไปใช้กัน 😛


Backlit Feathers

Backlit Feathers

Download Backlit Feathers

woodsketch

woodsketch

Download woodsketch

bokeh dark purple

bokeh dark purple

Download bokeh dark purple

Peanut shell Texture

Peanut shell Texture

Download Peanut shell Texture

Leaf

Leaf

Download Leaf

light texture

light texture

Download light texture

Paint

Paint

Download Paint

Black Pearl III

Black Pearl III

Download Black Pearl III

metallic leather texture

metallic leather texture

Download metallic leather texture

a with walkiing

a with walkiing

Download a with walkiing

Brick Wall

Brick Wall

Download Brick Wall


Skateboard grip tape texture

Skateboard grip tape texture

Download Skateboard grip tape texture

Ice_x1024_tiled

Ice_x1024_tiled

Download Ice_x1024_tiled

Stone Texture 7 – Seamless

Stone Texture 7 - Seamless

Download Stone Texture 7 – Seamless

Water Droplets

Water Droplets

Download Water Droplets

 

Vintage Pea Green Patterns

Vintage Pea Green Patterns

Download Vintage Pea Green Patterns

Dreamy Days Vintage Textures

Dreamy Days Vintage Textures

Download Dreamy Days Vintage Textures

Grungy Vintage Patterns Part4

Grungy Vintage Patterns Part4

Download Grungy Vintage Patterns Part4

Large Vintage Skies Textures

Large Vintage Skies Textures

Download Large Vintage Skies Textures

Package – Vintage Grunge – 2

Package - Vintage Grunge - 2

Download Package – Vintage Grunge – 2

Vintage-ish Texture set 1

Vintage-ish Texture set 1

Download Vintage-ish Texture set 1

Vintage hearts textures

Vintage hearts textures

Download Vintage hearts textures

Vintage texture

Vintage texture

Download Vintage texture

Grungy Vintage Patterns Part 2

Grungy Vintage Patterns Part 2

Download Grungy Vintage Patterns Part 2

VINTAGE paper textures

VINTAGE paper textures

Download VINTAGE paper textures

Vintage paper

Vintage paper

Download Vintage paper

Vintage III Texture Pack

Vintage III Texture Pack

Download Vintage III Texture Pack

Vintage

Vintage

Download Vintage

Grungy Vintage Patterns

Grungy Vintage Patterns

Download Grungy Vintage Patterns

Let’s go vintage

Let's go vintage

Download Let’s go vintage

 

20 high-res grunge wood textures

20 high-res grunge wood textures

Download 20 high-res grunge wood textures

25 subtle and light grunge textures

25 subtle and light grunge textures

Download 25 subtle and light grunge textures

Hi-res grunge texture pack

Hi-res grunge texture pack

Download Hi-res grunge texture pack

8 Tileable Grunge Textures & Pattern Set

8 Tileable Grunge Textures & Pattern Set

Download 8 Tileable Grunge Textures & Pattern Set

Grunge Nebulae Textures

Grunge Nebulae Textures

Download Grunge Nebulae Textures

Fractalized Grunge Photoshop Brushes & Texture Pack

Fractalized Grunge Photoshop Brushes & Texture Pack

Download Fractalized Grunge Photoshop Brushes & Texture Pack

Grunge Textures, Set 2

Grunge Textures, Set 2

Download Grunge Textures, Set 2

20 Free Hi-Res Yellow Grunge Concrete Textures

20 Free Hi-Res Yellow Grunge Concrete Textures

Download 20 Free Hi-Res Yellow Grunge Concrete Textures

20 simple subtle grunge textures

20 simple subtle grunge textures

Download 20 simple subtle grunge textures

20 Free Original Hi-Res Grunge Stained Paper Textures

20 Free Original Hi-Res Grunge Stained Paper Textures

Download 20 Free Original Hi-Res Grunge Stained Paper Textures

Grunge Paper Textures

Grunge Paper Textures

Download Grunge Paper Textures

Whitewashed Grunge Textures

Whitewashed Grunge Textures

Download Whitewashed Grunge Textures

7 blue grungy paper textures

7 blue grungy paper textures

Download 7 blue grungy paper textures

color grunge textures

color grunge textures

Download color grunge textures

5 delicate grunge textures

5 delicate grunge textures

Download 5 delicate grunge textures

 

Wood Texture

Wood Texture

Download Wood Texture

tileable wood texture

tileable wood texture

Download tileable wood texture

Local Texture: Three by One

Local Texture: Three by One

Download Local Texture: Three by One

Old Wood texture 2

Old Wood texture 2

Download Old Wood texture 2

Wood Texture

Wood Texture

Download Wood Texture

Old Wood texture 3

Old Wood texture 3

Download Old Wood texture 3

Ancient Tree – Cyprus

Ancient Tree - Cyprus

Download Ancient Tree – Cyprus

20 high-res grunge wood textures

20 high-res grunge wood textures

Download 20 high-res grunge wood textures

Dark Wood Texture Pack

Dark Wood Texture Pack

Download Dark Wood Texture Pack

Wood Texture

Wood Texture

Download Wood Texture

20 high-res grunge wood textures

20 high-res grunge wood textures

Download 20 high-res grunge wood textures

Texture: Dusty Wood

Texture: Dusty Wood

Download Texture: Dusty Wood

Tree Bark

Tree Bark

Download Tree Bark

Chipped Blue Paint Texture

Chipped Blue Paint Texture

Download Chipped Blue Paint Texture

Red Wood Wall

Red Wood Wall

Download Red Wood Wall

paper texture

paper texture

Download paper texture

Paper Edges

Paper Edges

Download Paper Edges

Texture Warehouse

Texture Warehouse

Download Texture Warehouse

Paper Again

Paper Again

Download Paper Again

Grungy paper texture v.1

Grungy paper texture v.1

Download Grungy paper texture v.1

Old Paper Textures II

Old Paper Textures II

Download Old Paper Textures II

Textures: Paper

Textures: Paper

Download Textures: Paper

Note paper texture

Note paper texture

Download Note paper texture

Handmade wrapping paper

Handmade wrapping paper

Download Handmade wrapping paper

Paper texture 7

Paper texture 7

Download Paper texture 7

Paper Bag Texture

Paper Bag Texture

Download Paper Bag Texture

Lines paper

Lines paper

Download Lines paper

Paper Texture

Paper Texture

Download Paper Texture

Grungy paper texture

Grungy paper texture

Download Grungy paper texture

Grungy paper texture v.8

Grungy paper texture v.8

Download Grungy paper texture v.8

 

Floor

Floor

Download Floor

Studio Floor

Studio Floor

Download Studio Floor

tiles floor round

tiles floor round

Download tiles floor round

Black White Marble Texture

Black White Marble Texture

Download Black White Marble Texture

Textures – Abused Floor

Textures - Abused Floor

Download Textures – Abused Floor

Floor Textures

Floor Textures

Download Floor Textures

Textures – Abused Floor Colour

Textures - Abused Floor Colour

Download Textures – Abused Floor Colour

Metal Floor

Metal Floor

Download Metal Floor

Concrete Floor

Concrete Floor

Download Concrete Floor

Texture: Wood Floor

Texture: Wood Floor

Download Texture: Wood Floor

 

Fabric Texture

Fabric Texture

Download Fabric Texture

265

265

Download 265

Stringed Texture

Stringed Texture

Download Stringed Texture

Pink fabric texture

Pink fabric texture

Download Pink fabric texture

Fabric Textures

Fabric Textures

Download Fabric Textures

Fabric Texture

Fabric Texture

Download Fabric Texture

Creased Fabric Set: 14 Free Hi-Res Textures

Creased Fabric Set: 14 Free Hi-Res Textures

Download Creased Fabric Set: 14 Free Hi-Res Textures

Lapis of Luxury Fabric Texture

Lapis of Luxury Fabric Texture

Download Lapis of Luxury Fabric Texture

Fabric Texture no.42

Fabric Texture no.42

Download Fabric Texture no.42

Fabric Textures Pack

Fabric Textures Pack

Download Fabric Textures Pack

 

Red rocks texture

Red rocks texture

Download Red rocks texture

Texture_36

Texture_36

Download Texture_36

Stone Texture

Stone Texture

Download Stone Texture

Stone Texture

Stone Texture

Download Stone Texture

Stone+Wood Textures Stockpack

Stone+Wood Textures Stockpack

Download Stone+Wood Textures Stockpack

Shattered Stone

Shattered Stone

Download Shattered Stone

Rocks texture

Rocks texture

Download Rocks texture

Stone texture

Stone texture

Download Stone texture

Stone Floor

Stone Floor

Download Stone Floor

Asphalt texture

Asphalt texture

Download Asphalt texture

 

Digital Checks

Digital Checks

Colorful Digital Checks Texture

Pixel Life

Pixel Life

Green Pixel Life Texture

Leaves Texture

Leaves Texture

Leaves CG Texture

Flower And Leaves Texture

Flower And Leaves Texture

Real-like Computer Generated Flower And Leaves Texture

 

Jeans Graphic Texture

Jeans Graphic Texture

Jeans Graphic Texture

Techno Background

Techno Background

Techno Background Texture

Red Metal Trefoil Texture

Red Metal Trefoil Texture

Red Metal Trefoil Texture

Military Camouflage

Military Camouflage

Artificial Military Camouflage

Mosaic Texture

Mosaic Texture

Mosaic CG Texture

Fire Texture

Fire Texture

Fire Flame Texture

Impasto Grid

Impasto Grid

Computer Generated Impasto Grid Texture

Lego Texture

Lego Texture

Green Red Lego Texture

Digital Viral

Digital Viral

Abstract Digital Viral Texture

Worm Craft

Worm Craft

Innovative Worm Craft CG Texture

Plasticine Strips

Plasticine Strips

Red Plasticine Strips CG Texture

Deep Line Texture

Deep Line Texture

Deep Line CG Texture

Italian Roof

Italian Roof

Computer Generated Italian Roof Texture

Raked Surface

Raked Surface

Green Raked Surface Texture

Bush CG Texture

Bush CG Texture

High-quality Bush CG Texture

Grunge

Grunge

CG Grunge Texture

CG Flower Texture

CG Flower Texture

Yellow Flower CG Texture

Another Roof Tile

Another Roof Tile

Excellent Roof Tile CG Texture

Cape Amethyst

Cape Amethyst

Gorgeous Cape Amethyst CG Texture

Ammonite

Ammonite

Ammonite Organic CG Texture

Peeling Paint

Peeling Paint

Peeling Paint CG Texture

 Credit for http://slodive.com/photoshop

Be Sociable, Share!

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Comments

comments

ติดติมเราได้ใน Facebook นะครับ :)

About admin